HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 


   
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้สำหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ครั้งที่ 2
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการอบรม ประชุมชี้แจง เรื่อง ข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกฎ...

Read

   
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองมาตรฐานการจัดการผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างยั่งยืน PEFC-COC
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงไม้อบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์กรรับรองการจัดการป่าไม้ยั่งยืน (PEFC) เครือข่ายอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันรับรองไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ (TFCC) จัดการสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อม สู่การรับรองม...

Read

   
ประกาศศุลกากรจีน เรื่องมาตรการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า
ตามที่ ศุลกากรจีนได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรการการตรวจสอบสินค้าจากประเทศที่มีการระบาดของไวรัสซิก้า (รวมทั้งไทย) ที่ส่งเข้าไปยังประเทศจีน  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี ทำให้สินค้าที่จะส่งออกไปยังจีนต้องมีการดำเนินการกำจัดยุงและออกใ...

Read

   
 
สถิติการค้าผลิตภัณฑ์ไม้และ Wood Pellet ไทย

9 พฤษภาคม 2559


โครงการวิจัยเรื่องการวางแผนปลูกป่าเศรษฐกิจแห่งชาติโดยใช้ไม้ยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ

14 กรกฏาคม 2557


สถิติการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา ล่าสุด

13 กรกฏาคม 2558


งานวิจัยเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


สถิติการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


“แนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์ Wood Pellet”

13 กรกฏาคม 2558


 
 
loadwb
คลิก สมัครสมาชิก
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

พฤษภาคม 2559
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com