HomePriceStandardAboutUsNewsArticlesWebboardContact

 


   
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points)
จากการที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประก...

Read

   
เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา
คุณนิกร นายกสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย และ คุณธนภณ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของ ฯพณฯ โจว ไห่ เฉิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา...

Read

   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การค้าผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราแปรรูป กับ สมาคมอุตสาหกรรมไม้ซุ่นเต๋อ (Shunde Association of Wood Insutry) ในการประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหารตำบลซุ่นเต๋อ เมืองฝูซาน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดสงขลา...

Read

   
 
ทำเนียบไม้ยางพาราและข้อมูลโรงงาน

11 พฤษภาคม 2559


สูตรการแปลงค่า น้าหนัก (ตัน) เป็น ปริมาตร (ลูกบาศก์เมตร) โดย กรมป่าไม้

15 มิถุนายน 2559


สถิติการค้าผลิตภัณฑ์ไม้และ Wood Pellet ไทย

9 พฤษภาคม 2559


โครงการวิจัยเรื่องการวางแผนปลูกป่าเศรษฐกิจแห่งชาติโดยใช้ไม้ยางพารา หรือไม้เศรษฐกิจอื่นๆ

14 กรกฏาคม 2557


สถิติการค้าที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา พ.ศ.2554-2557

13 กรกฏาคม 2558


งานวิจัยเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมไม้ยางพารา

13 กรกฏาคม 2558


 
 
loadwb
คลิก สมัครสมาชิก
 

 

 
รหัสสมาชิก
ชื่อสมาชิก
ชื่อบริษัท
หมวดสินค้า
 

สิงหาคม 2559
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
   


Copyright 2015 THAI Hevea Wood Associate All Rights Reserved.
Designed by ME-FI dot com